“ENGELLİLERİN TÜKETİCİ HAKLARII KONSEYİNDE BİRLEŞİYORUZ” AĞI ÜYELİK BAŞVURUSU VE ÜYELİK KABUL PROSEDÜRÜ

Tüzel Kişiler için Üyelik Koşulları:

Üye Başvuru Bilgi Formu,(K1)

İmzalı Protokol Metni (K2)

Üyelik Başvuru Prosedürü:

a. Aday kurum Kurumsal Üye Başvuru Bilgi Formunu (K1) internet sayfası üzerinden doldurur.

b. Sekretarya aday üyelik başvurusunu, başvurucunun hak temelli savunuculuk yapma, çalıştığı alan (engelli ve tüketici hakları) ve sağladığı diğer bilgiler üzerinden değerlendirir ve sonuçlandırır.

d. Başvuran kuruluşa başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde e-posta yoluyla başvuru sonucu hakkında bilgi verilir.

e. Ağ üyeliğine kabul edilen kuruluş ağa katıldığına dair Yönetim Kurulu Karar fotokopisini (K3)  e-posta, posta veya elden Ağ Sekretaryasına ulaştırır.

Başvurucu kuruluştan talep edilen evraklar sekretaryaya ulaştıktan sonra belgeler sekretarya tarafından kontrol edilir ve belgelerde eksiklik bulunmaması durumunda yeni üyeye sanal platform giriş şifre ve bilgileri bildirilir.

  • Kurumsal Üye Hakları:
  • Ağ kurulunda 1 oy hakları vardır.
  • Çalışma gruplarına aktif olarak katılabilirler.
  • Konsey Sekretaryası, Dönem Sözcülüğü, Yürütme Kurulu, Konsey Yerel Temsilcilikleri seçimlerinde aday oma ve görev alma

Selanik Cad Bina No:52 Kat:2 Daire No:11 Kızılay / Çankaya / Ankara

+90 507 451 77 35

MERKEZİ FİNAS VE İHALE BİRİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
ENGELLİLER KONFEDERASYONU
T.C. DIŞİŞLERİ BAKALNLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

"Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Engelliler Konfederasyonu'nun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.’’

YUKARI
Engellilerin Tüketici Hakları