Engelliler Konfederasyonu 2006 tarihinde Türkiye Körler Federasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu ve Fiziksel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara’da kuruldu.
Konfederasyon, kuruluşundan başlayarak engellilerin insan haklarının geliştirilmesi ve engelli bireylerin güçlenmesi yaklaşımıyla YOĞUN bir mücadele yürüttü. Ülke genelinde engelli hakları mücadelesinin lokomotiflerinden biri oldu. İstihdamdan sağlığa, eğitimden örgütlenmeye kadar pek çok konuda engellilerin desteklenmesi ve karar süreçlerine katılımının artırılması yönünde yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerinin alanını her yıl genişletti, savunuculuk araçlarını çeşitlendirdi. Engellilerin bağımsız yaşam ve erişilebilirliğe ilişkin taleplerinin yasa koyucu ve uygulayıcılara iletilmesinde köprü görevi gördü.
• Konfederasyonumuz Avrupa Engelliler Forumu’nun (European Disability Forum – EDF ) gözlemci üyesidir.

Tüketici Hakları Derneği, 1991 yılı başında emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan gönüllü, bağımsız, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Derneğin amacı, ülkemizde; evrensel tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması, geliştirilmesi, tüketici bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması; güçlü, doğru ve etkili bir tüketici hareketinin yaratılmasıdır. Tüketici Hakları Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernektir Tüketici Hakları Derneği’nin 34 şubesi ve 5 bin dolayında üyesi bulunmaktadır.

Sporun görme engelliler arasında yaygınlaştırılması, sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, sağlıklı bir yaşam tarzının propagandası ana hedeflerinin bir kısmıdır. Federasyon, Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası, BSFVI Statüsü ve diğer yasal hükümlere uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Sporun görme engelliler arasında yaygınlaştırılması, sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, sağlıklı bir yaşam tarzının propagandası ana hedeflerinin bir kısmıdır. Federasyon, Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası, BSFVI Statüsü ve diğer yasal hükümlere uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Selanik Cad Bina No:52 Kat:2 Daire No:11 Kızılay / Çankaya / Ankara

+90 507 451 77 35

MERKEZİ FİNAS VE İHALE BİRİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
ENGELLİLER KONFEDERASYONU
T.C. DIŞİŞLERİ BAKALNLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

"Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Engelliler Konfederasyonu'nun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.’’

YUKARI
Engellilerin Tüketici Hakları