Projenin Genel Amacı

Projenin Genel Amacı

Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmektir.
 
PROJENİN HEDEFLERİ
 
• SO1. AB ve Türkiye STÖ’leri arasında işbirliklerinin oluşturulması ve kurumsallaştırılması
 
• SO2. AB ülkelerinde engelli tüketici hakları alanındaki mevzuat ve iyi uygulamaların belirlenmesi ve Türkiye için örneklem oluşturulması,
 
• SO3. Türkiye’nin AB üyeliğinin engellilerin tüketici hakları alanında sağlayacağı avantajlar konusunda STÖ’lerde ve toplumda farkındalık yaratılması.

Proje Adımları

Selanik Cad Bina No:52 Kat:2 Daire No:11 Kızılay / Çankaya / Ankara

+90 507 451 77 35

MERKEZİ FİNAS VE İHALE BİRİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
ENGELLİLER KONFEDERASYONU
T.C. DIŞİŞLERİ BAKALNLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

"Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Engelliler Konfederasyonu'nun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.’’

YUKARI
Engellilerin Tüketici Hakları