Engelli Bakımını Üstlenen Kadınlara Emeklilik Hakkı Tanınsın

Engelli Bakımını Üstlenen Kadınlara Emeklilik Hakkı Tanınsın /

Ağır engelli çocuğun bakımını üstlenen engelli anneleri istihdam sürecine dahil olamamakta ve bundan dolayı da gelirden ve sosyal güvenceden yoksun kalmaktadır.

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” ve 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu” gereği engelli bakımını üstlenenlere, aile içinde kişi başına düşen gelir kriteri esas alınarak “bakım aylığı” adı altında ödeme yapılarak gelir konusunda yaşanan mağduriyet bir ölçüde giderilmeye çalışılmaktadır.

Fakat bu aylıktan faydalananlar, özellikle de kadınlar sosyal güvenceden yoksun kalmaya devam etmekte, başkalarına bağımlı olarak yaşayarak bağımsız yaşam hakları ihlal edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60.maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır…” denilmektedir.

Anayasanın ilgili hükmünün uygulanması ve söz konusu hak ihlalinin ortadan kaldırılması için engelli bakımını üstlenen kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun”  “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4. Maddesine “Evde Engelli Bakımını Üstelenenler” ibaresinin eklenmesini,

Talep ediyorum.

https://engellicocukanneleri.org/

[email protected]

Haber Linki

Selanik Cad Bina No:52 Kat:2 Daire No:11 Kızılay / Çankaya / Ankara

+90 507 451 77 35

MERKEZİ FİNAS VE İHALE BİRİMİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
ENGELLİLER KONFEDERASYONU
T.C. DIŞİŞLERİ BAKALNLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

"Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Engelliler Konfederasyonu'nun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.’’

YUKARI
Engellilerin Tüketici Hakları